Badanie termowizyjne instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej są bardzo przydatne do regularnych kontroli sieci elektrycznych czy elektroenergetycznych w budynkach. Stosowanie pomiarów termowizyjnych jest dobrą metodą, dzięki której możemy ocenić stopień obciążenia pracy urządzenia oraz jakość wykonania instalacji elektrycznej. Dzięki termowizji istnieje możliwość, aby skontrolować poszczególne elementy instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych takie jak rozdzielnie elektryczne, transformatory, skrzynki z bezpiecznikami, tablice z bezpiecznikami oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne. Dzięki szybkiemu znalezieniu usterki w instalacji można od razu dokonać naprawy i zapobiec awariom w przyszłości. Badania termowizyjne są w znacznej mierze przeprowadzane w defektoskopii czy do sprawdzenia jakości wykonania nowych urządzeń, maszyn, instalacji przemysłowych oraz jakości wykonywania prac montażowych w budownictwie- prace ociepleniowe, osadzenia stolarki otworowej, instalacje c.w.u i c.o. Badania termowizyjne też są używane do bieżących kontroli linii technologicznych i rozdzielni elektrycznych.
Badania instalacji poprzez termowizję musi się odbyć przy regularnym obciążeniu wybranych torów prądowych, tym bardziej nie wymaga ono dokonywania uciążliwych wyłączeń. Wybrane elementy i urządzenia instalacji elektrycznej nie powinny wykazywać temperatury wyższej od dopuszczalnej. Za przeprowadzanie badania instalacji elektroenergetycznych powinna być odpowiedzialna osoba, która dysponuje odpowiednim zasobem wiedzy i doświadczenia w zakresie interpretacji termogramów w tym celu używając kamery termowizyjnej która, spełnia określone wymagania dzięki czemu, otrzymujemy wiarygodne wyniki.
Dzięki profesjonalnemu sprzętowi, jakim są nowoczesne kamery termowizyjne i specjalne oprogramowanie, jakim jest np. MSX Multi Spectral Dynamic Imaging, istnieje możliwość zobrazowania termogramów. Działanie te umożliwia późniejsze rozpoznanie oraz lokalizację zarejestrowanych usterek cieplnych.

Odwiedź koniecznie: https://termoprofit.pl/