Badanie termowizyjne instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej są bardzo przydatne do regularnych kontroli sieci elektrycznych czy elektroenergetycznych w budynkach. Stosowanie pomiarów termowizyjnych jest dobrą metodą, dzięki której możemy ocenić stopień obciążenia pracy urządzenia oraz jakość wykonania instalacji elektrycznej. Dzięki termowizji istnieje możliwość, aby skontrolować poszczególne elementy instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych takie jak rozdzielnie elektryczne, transformatory, skrzynki z bezpiecznikami, […]

Continue reading